Duc + Duong | Phu Quy

Posted on

30.04 và 01.05 ekip mình sẽ có chuyến đi đảo Phú Quý dâu nào muốn kết hợp quay chụp liên hệ Loop nha.