News

Phóng sự cưới | Thảo & Thiên

𝔼𝕞 𝕔𝕙ư𝕒 𝕓𝕒𝕠 𝕘𝕚ờ 𝕟𝕘𝕙ĩ 𝕝à 𝕞ì𝕟𝕙 𝕤ẽ 𝕪ê𝕦𝕍à 𝕤ẽ 𝕪ê𝕦 𝕒𝕚 đó 𝕥𝕙ậ𝕥 𝕟𝕙𝕚ề𝕦…Phim phóng sự đính hôn kết hợp một vài shot trong buổi chụp pre wedding của Thảo & Thiênsẽ công chiếu ở tiệc nhà hàng sắp tới. Phóng sự cưới | … Continue readingPhóng sự cưới | Thảo & Thiên