Dat + Chau

Posted on

Mỗi khi bạn cười với ai đó, đó là một hành động của yêu thương, một món quà, một điều đẹp đẽ.
Every time you smile at someone, it is an action of love, a gift to that person, a beautiful thing.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *